13 مامىر 2016

ونەردىڭ ورەسى

"تەاتر-ىندەت, ىندەت بولعاندا قانداي, جازىلمايتىن ىندەت", - دەيدى تانىمال رەجيسسەر ەسمۇقان وباەۆ. شىنىمەن دە, تەاتر تابالدىرىعىن ونەرپاز بولىپ اتتاندىڭ ەكەن ونىڭ اۋراسىمەن اۋىرىپ, شىعارماشىلىعىنا شىرما...

Толығырақ >