11 قازان 2018

حالىق جازۋشىسى شەرحان مۇرتازانى اقتىق ساپارعا شىعارىپ سالۋ راسىمى وتتى...

بۋگىن مۇحتار اۋەزوۆ اتىنداعى قازاق مەملەكەتتىك اكادەميяلىق دراما تەاترىندا زاڭعار جازۋشى, قوعام قايراتكەرى, قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن مادەنيەت قىزمەتكەرى, قازاقستاننىڭ حالىق جازۋشىسى...

Толығырақ >