14 قازان 2018

جاڭا ماۋسىم «ابايمەن» اشىلدى

كۋز – تەاتر مەن كينونىڭ ماۋسىمى. سەبەبى تەاتر ارتىستەرى جاڭا ماۋسىمعا قىزۋ دايىندىقپەن, ەرەكشە كوڭىل-كۋيمەن ورالادى. بىز بۇعان م.اۋەزوۆ اتىنداعى قازاق مەملەكەتتىك اكادەميяلىق دراما تەاترىنىڭ 93-ماۋ...

Толығырақ >