Sadyrbayev Zhandarbek Alaidarovich

Sadyrbayev Zhandarbek Alaidarovich

Артист театра

Биография

Роли

Роль: Defender
Роль: Powerful
Роль: Abai
Роль: Dauren Isabekov

Галерея

Sadyrbayev Zhandarbek Alaidarovich Sadyrbayev Zhandarbek Alaidarovich Sadyrbayev Zhandarbek Alaidarovich Sadyrbayev Zhandarbek Alaidarovich Sadyrbayev Zhandarbek Alaidarovich Sadyrbayev Zhandarbek Alaidarovich