Ақшаны қайтару тәртібі мен шарттары

 

1. Билетті қабылдау мен ақшаны қайтаруды Атқарушы жүзеге асырады және ол сайтта көрсетілмейді. Осы баптың ережелері билеттерді сатып алу орнына (сайтта немесе сату нүктесінде) қарамастан, оларды қайтару жағдайларына толығымен қолданылады.

2. Сатып алушының Атқарушыдан сайт немесе сату нүктелері арқылы сатып алған түпнұсқа билеттері ғана қайтаруға қабылданады. Егер билет бүлінген жағдайда (яғни, жыртылған, қырылған, мыжылған, белгілер мен түзетулер енгізілген, Атқарушы жазбаған жазулар көрсетілген, "бақылау" түбіртегі жоқ және т.б. жағдайда) билеттің түпнұсқалығына тексеру жүргізілген жағдайда қайтаруға қабылданады. Атқарушы тиісті өтінішті алған күні спектакльге өтуге жарамды билеттер кез келген жағдайда қайтаруға қабылданады. Іс-шара өтіп кеткен күннен кейін, сондай-ақ ақшаны қайтару туралы өтініштер Атқарушыға кеш түскен жағдайда Атқарушының делдалдық қызмет көрсету шарты бойынша міндеттемелерді тиісінше атқаруына байланысты мұндай билеттер қайтаруға қарастырылмайды.

Сол сияқты, қолданыстағы заңнаманың ережелерінде көрсетілген мына жағдайларда, атап айтқанда, Сатып алушы өз құқықтарын теріс пайдаланса, сондай-ақ Оферта шарттарын бұзған жағдайларда, Атқарушы Сатып алушыға ақшаны қайтарудан бас тартуға құқылы.

3. 2-тармақтың талаптарын сақтауға байланысты Атқарушы билетті қабылдау және ақшалай қаражатты қайтаруды жүзеге асырған жағдайда, ақшалай қаражат сатып алушыға міндетті түрде билеттің түпнұсқасымен қоса оның жазбаша формадағы өтініші негізінде ғана қайтарылуы мүмкін. Сатып алушы аталған өтінішті сайтта көрсетілген мекен-жай бойынша Атқарушының сату нүктесіне жеке басын куәландыратын құжатты көрсете отырып немесе Атқарушының электрондық поштасының мекенжайына қажетті құжаттарымен қоса жібереді.

4. 3-тармақтың ережелерін ескере отырып, Билеттің номиналды құнын Сатып алушы банктік аударым арқылы төлеген болса, келісілген лимиттерді қайтару оларды Сатып алушы өтінімде көрсеткен банк шотына аудару арқылы ғана жүзеге асырылады.

5. 1-4-тармақтарға сәйкес, билеттердің ақшалай қаражатын қайтару Атқарушы Сатып алушының 3-тармақта көрсетілген форма бойынша рәсімделген өтінішін алған сәттен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде жүзеге асырылады.

6. Іс-шараның болмай қалуына, ауыстырылуына немесе кейінге қалдырылуына (билет сатып алынған күндерге жоспарланған іс-шараның жабылуына (толық немесе ішінара)) байланысты, сондай-ақ, Сатып алушының біржақты бас тартуына байланысты билет қайтарылған кезде Сатып алушыға билеттің номиналды құны қайтарылады.

7. Егер іс-шараға сервистік алым қолданылатын болса, онда билетті қайтару кезінде сервистік алым сомасы ұсталады.

8. Жоғалған, бүлінген немесе пайдаланылмаған билеттер үшін ақша қаражаты қайтарылмайды.

9. Сатып алушы билетті сатып алған күндері іс-шара болмай қалған (ауыстырылған, кейінге шегерілген) жағдайда, сол сияқты іс-шара жабылған (толық немесе ішінара) жағдайда Билетті қайтару 1-5-тармақтарда белгіленген тәртіп бойынша Сайтта және сату орындарында қосымша көрсетілген мекен-жай мен мерзімге сай жүзеге асырылады. Бұл ретте сатып алушы іс-шараның болмайтындығын, ауыстырылғанын, кейінге қалдырылғанын куәландыратын ресми ақпарат сайтта, сондай-ақ сату нүктелерінде жарияланған ақпарат болуы керек екенін қабылдайды және келіседі.

10. Сатып алушы мен қайтаруды жүзеге асыруға міндетті тұлға билетті қайтарудың негіздері мен жолы түсіндірілгенін, ақпараттардың толық көлемде жеткізілгенін растайды және келіседі.

11. Билетті қайтару өтінімдері іс-шара басталғанға дейін кемінде 72 сағат бұрын қабылданады.